TECtemp desuperheater med 90° rotationsåbning

Fremstilling og svejsning af komponenterne

Bypass og de andre ventiler bliver pakket og udskibet efter den endelige kundeinspektion.

 

Et kombineret biomasse og energi-anlæg, som producerer så meget energi, at det kan dække omkring 52.000 husstande årligt, skal levere elektricitet til to store pharmaceutiske virksomheder i det nordlige England – og herover eksportere restelektricitet til det nationale elnet. AVK Flow Control og TEC arter har bidraget med et Turbine Bypass system til anlægget.

Af Charlotte Brønsted Rasmussen, Marketing Coordinator, AVK International A/S & Robert Brinkmann, Key Account Manager, TEC artec 

Vedværende energikilde

Biomasse er en vedvarende og bæredygtig energikilde som kan bruges til at generere elektricitet – og et biomassekraftværk er drevet af organisk materiale.

Hos Cramlington Biomass CHP Plant, som forventes at være driftsklar i slutningen af 2017, forventes det at man kan spare 56.000 t. CO2 årligt sammenlignet med gas-drevet kraftværk. I reduktion af drivhusgasser svarer det til at tage 25000 biler af vejene hvert år!

Brug af genopvarmningsteknologi

Med genopvarmningsteknologi bliver damp ledt igennem to opvarmningsprocesser og to turbiner for øget udnyttelse. Dette forbedrer brændstofeffektiviteten og giver en højere produktion – en fordel for både økonomien og miljøet. Cramlington-projektet bliver det første genopvarmede biomassekraftværk i Storbritannien.

250.000 tons lokalt træ

Anlægget i Cramlington vil blive drevet af lokalt træ, der leveres af lokale producenter og skovbrugsleverandører fra en lokal ressource med masser af overskud. Der er 500.000 hektar skovbrug inden for 60 mil, og dermed er omdannelse af biobrændstof til elektricitet er ikke kun gavnligt for miljøet, men også for den lokale industri og økonomi.

Anlægget er designet til en årlig afbrænding af næsten 250.000 tons biomasse, der forventes at generere 223 GWh vedvarende elektricitet årligt. Overskuddet i form af mættet dampvarme leveres til to store virksomheder i regionen, og den resterende strøm eksporteres til det nationale elnet.

Turbine bypass

The turbine bypass system is a group of valves protecting the turbine in a power plant from steam not having optimal parameters. During start-up of the turbine or in case of a turbine trip, the generated steam needs to be reduced by temperature and pressure and routed to the condenser or into the reheater.

The turbine bypass system usually consists of a redundant high pressure steam shut-off and a steam pressure reducing valve with an integrated desuperheater. The desuperheater is connected to a feedwater line equipped with a water pressure reducing valve and a water shut-off valve. The Cramlington CHP Plant bypass system ends with a dump tube, consisting of several perforated discs, located upstream of the condenser.

Desuperheater

Desuperheaters er en del af turbinen ved pass-systemet. Disse bliver brugt flere steder i et kraftværk – også som ikke-integrerede løsninger uden opstrøms reduktion af damptryk.

Desuperheaters vigtigste opgave er nøjagtig dæmpning uden at slide på nedstrøms systemkomponenterne når de bliver belastet. Dette kræver hurtig og fuldstændig fordampning, som kun opnås ved at have en sekventiel åbning af mange små dyser.

Unikke leverancer

Cramlington kraftvarmeanlægget leveres af den danske kraftværkspecialist BWSC, og turbine bypass system til anlægget leveres af AVK Flow Control og TEC artec. På grund af den korte afstand mellem bypass-systemet og kondensatoren, blev mellemrøret med stifter til temperatur- og trykmåling og dumprøret også en del af vores levering.

Our turbine bypass system is made simple and optimised for durability and for a longer lifetime. Our stand alone desuperheaters provide fine spray and quick, complete evaporation. In addition, the opening by 90° rotation makes the design unique.

Vores turbine bypass system er lavet enkel, og er optimeret til holdbarhed indenfor en længere levetid. Vores stand-alone desuperheaters giver fint spray, og hurtig og fuldstændig fordampning. Derudover gør åbningen med 90° rotation designet unikt.

GET MORE INFORMATION ON THE PRODUCT HERE…

tecArtec TECtemp Desuperheater

Desuperheater enables very precise regulation of injection water amounts for the hot steam cooling.

Control range 1:50 standard
Control range 1:2500 HT version


Size:
DN200 – DN1000


Pressure:
25 – 400 Bar


Temperature:
Up to +750°C

Estover develops sustainable power and infrastructure projects from inception through financing and then manages them in operations. Since being founded in 2010 Estover has developed and financed over £375m worth of power projects.

Our involvement continues during construction and operation. Estover has retained an equity stake in all its projects, and has been awarded the contract to run the projects on behalf of the owners.